O poklad pánů z Pernštejna 2019

Tradiční akce, na které je nás stále více a více se letos uskutečnila 15-16. června 2019. Sraz byl u skautské klubovny na Lužánkách, kde jednotlivé družiny dostaly mapu a potřebné instrukce k jejich cestě k zřícenině hradu Zubštejn. Nechyběla úvodní středověká scénka, kterou předvedli Vítek a Božík. Zapojily se družiny z širokého okolí a ve skupinách po cestě zažily středověkou atmosféru. Letos přijeli kromě tradičních účastníků z Přibyslavi také družiny z Pelhřimova, Luk nad Jihlavou, Svratky, Ostrova nad Oslavou a Bílovic nad Svitavou. Celkem 136 dětí a k tomu na 40 dospělých.

Po cestě čekala družiny výroba erbu, zdolávání překážek, při kterých ověřily své skautské dovednosti, spolupráci, ale hlavně si užily zábavu. Cesta vedla přes Valchu, Sluneční skálu, hrad Aušperk až k Pivonicím. Poté, co všechny družiny dorazily na nádvoří Zubštejna, tak je čekal oběd a o po něm připravený program od Rytířů Země zubra, keramická dílna a dokonce i opravdový kovář.

Hlavním vrcholem programu je vždy dobývání hradu Zubštejn, který střežili templáři. Pro družiny nebylo snadné hrad získat do své moci. Hrad byl uzamčen 12 klíči, které musely družiny postupně získat zdoláváním provazového žebříku. Štíty a papírové koule se mísily s křikem a výskáním všech, ovšem poklad se jim nakonec podařilo získat a hrad dobýt.
Večerním programem bylo ještě kejklířské vystoupení skupiny ohně a meče Novus Origo.


Počasí nám večer bohužel nepřálo a začalo silně pršet. Takže úchvatnou stezku odvahy vedoucí loučemi a svíčkami osvíceným hradem jsme museli po projití nejmladšími ukončit. Navíc jsme museli některé účastníky kvůli silnému dešti ještě v noci přemístit do bystřické klubovny, ale i tak se akce vydařila a všichni máme zase na co vzpomínat a hlavně se těšíme na další pokračování středověkého dobrodružství v těchto malebných místech.