5 února, 2019

Středisko

Junák – český skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s.

Zakladatelem místního skautingu byl rodák z Bystřice Josef Tulis, který na konci roku 1929 založil první oddíl společně se svými přáteli z ulice Malá Branka. Ačkoliv byla skautská organizace třikrát zrušena, tak od roku 1989 pokračuje v Bystřici nepřetržitě dál.

Současné skautské středisko Klen má 136 registrovaných členů, sdružujících se v jednotlivých oddílech. Naše činnost je zaměřena především na dlouhodobou a pravidelnou výchovnou činnost s dětmi a mládeží. Základem jsou pravidelné schůzky, pořádané v naší klubovně na Lužánkách či srubu Pod Horou. Dále jednotlivé oddíly pořádají víkendové akce jako jsou výpravy do přírody, sportovní aktivity, kulturní program či dobrovolnická činnost. Program dětí probíhá v menších skupinkách a je založen na rozvoji klíčových kompetencí, které prostřednictvím vybraných aktivit pozitivně formují osobnost. Středisko Klen pořádá i několik akcí pro veřejnost jako je každoroční rozdávání Betlémského světla, účast na charitativní sbírce Světluška či Skautský den otevřených dveří. Vrcholem skautské činnosti je pak každoroční letní tábor.

Jako středisko jsme si stanovili následující priority programu, jichž se chceme držet:

1) program zaměřený na osobnostní rozvoj a tvůrčí činnost

2) spolupráce se školami a ostatními vzdělávacími subjekty

3) kvalitní zázemí pro členy

4) společenství plné zážitků a přátelství

5) účast na mezinárodních skautských akcích

6) charitativní a dobrovolnická činnost