STŘEDISKO KLEN

Oddíly

Skautské středisko
Klen Bystřice nad Pernštejnem

Celý název: Junák – český skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s.
Číslo střediska: 615.03
IČO: 48895822
Bankovní spojení: 2300361595/2010 FIO BANKA
Sídlo: Novoměstská 931; 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Počet registrovaných členů: 136 (rok 2019)
email: bystricenp@skaut.cz
Vůdce střediska: Mgr. Luboš Gável

Aktuality

Skauting je příležitost pro nové zážitky v každém věku

TÝM VEDENÍ STŘEDISKA

LUBOŠ GÁVEL

Vůdce střediska

Martin Samek

Zástupce vůdce střediska

Michaela Hovorková

Zástupce vůdce střediska

Veronika Antošová

Hospodář střediska

Reference

Najít kamarády – zažít dobrodružství