27 února, 2019

Dvojka

Hip hip hurá hej ruku na to dej. My jsme Dvojka vlčata, heja heja hej!

Dvojka má bohatou historii, sahající až k počátkům skautingu v Bystřici. Zaměřujeme se na výchovně-vzdělávací program pro kluky ve věku 7 – 11 let, který se skládá především z pohybové činnosti, poznávání přírody a získávání základních skautských dovedností jako uzlování, práce se dřevem, komunikace netradičními prostředky či orientace v terénu. V současné době je nás relativně velký počet. Oddíl má dvě družiny, které se scházejí na pravidelných schůzkách každý týden ve středu a v pátek. Dohromady se celý oddíl vídá na výpravách, střediskových akcích a na táboře.

Středeční družina (17.00 – 19.00)

Páteční družina (17.00 – 19.00)