Členské příspěvky 2019/2020

Rádi bychom informovali všechny rodiče, že začínáme vybírat členské příspěvky na skautský rok 2019/2020. Kvůli rostoucím režijním nákladům na pořádané akce, vytápění a energii (vedoucí pracují s dětmi bez nároku na honorář) odsouhlasila středisková rada navýšení příspěvku na 1000 Kč za osobu a v případě sourozenců do 18ti let pak 800 Kč za osobu. Současně s platbou žádáme rodiče nových členů, aby odevzdali přihlášku, která slouží jako podklad pro registraci.

V ceně příspěvku je započítán i odběr skautského časopisu a pojištění na skautských akcích. Žádáme rodiče, aby platbu provedli do 31. 10. 2019 nejlépe převodem na střediskový účet 2300361595/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky kvůli snadnému dohledání i jméno a příjmení dítěte. Další možností je zaplatit hotově v den konání říjnové střediskové rady dne 11. 10. 2019 a to přímo hospodáři střediska.

V případě problémů s platbou lze tuto situaci řešit individuálně po domluvě s vedením střediska. Členovi, který nebude mít zaplaceno do výše uvedeného termínu automaticky zaniká členství. Děkujeme za včasnou platbu.