Světlušky na Mercedesce

 Ve dnech 08.-10.02.2019 se konala výprava světlušek na chatu Mercedes, která patří skautskému středisku Bílý štít Nové Město na Moravě. Jedná se o hystorickou chatu, která byla skauty z Nového Města na Moravě vybudována již v období první republiky ve 30. letech minulého století.

 Sraz světlušek byl v pátek 8. února před klubovnou v Bystřici nad Pernštejnem v 16:30 hod. Účast byla velká, celkem se sešlo 16 světlušek. Od klubovny si následně světlušky nesly všechny své věci v batohu na nádraží. A i když některým světluškám je pouze 6 let, zvládly cestu na vlakové nádraží, včetně kopce Pohádkovou alejí, bez potíží. V 17:33 hod. jsme odjeli vlakem do Nového Města na Moravě. Vystoupili jsme na nádraží v Novém Městě a odsud jsme šli pěšky 1,7 km na chatu Mercedes, která se nachází v lese pod Vysočina arénou. 

Po ubytování následovalo roztopení kamen a úvod do celovíkendové hry, která světlušky provázela celou výpravu. Světlušky byly rozděleny do dvou družstev (bílého a oranžového) a každé družstvo mělo dvě družiny. V bílém dužstvě byly Julča, Áďa, Nelča K., Verča, Vendy, Kamča, Eliška U. a Anitka. V oranžovém družstvě byla Sára, Linda, Nikča (Sušenka), Eliška (Ďáblík), Alice, Nelča B. (Andílek), Žofka a Domča. Po večeři přijela na chatu vedoucí Lenka Macháčková a za doprovodu kytary jsme zpívali písničky na přání všech účastníků. Pak již následovala večerka a čtení pohádky na dobrou noc z knihy Broučci od spisovatele Jana Karafiáta, kterou četla Anička Bartošová. I když toho dne světlušky ušly celkem cca 3,0 km se zátěží a měly za sebou celý perný den včetně školy, některým se spát moc nechtělo, a tak si potichu povídaly, až do dlouhé noci. Veškerá snaha vedoucích o dodržování nočního klidu byla marná. Ráno potom některé světlušky vstávaly již po 6. hodině. Následovala ranní hygiena a rozcvička na čerstvém vzduchu zakončena “dostihy” a nejodvážnější světlušky mohly svůj organismus zocelit i opláchnutím obličeje sněhem. Po snídani následovala dopolední hra, která byla zaměřena na pohyb, rychlost, orientaci v terénu a paměť. Světlušky byly rozděleny do dvojic a musely ve vymezeném prostoru (80 x 80 metrů) najít 10 zpráv na kterých se nacházelo 6 za sebou jdoucích obrázků a tyto si musely zapamatovat ve stanoveném pořadí. Pak se přesunuly do prostoru startu a zde musely obrázky vyjmenovat v přesném pořadí, jak jdou za sebou. Pak teprve mohly pokračovat v hledání další zprávy.

Těsně před hrou nás na chvíli opustila světluška Linda Pečínková, z rodinných důvodů, a tak Sušenka (Nikolka Hlaváčková) musela celou hru absolvovat sama. Soutěž vyhrála dvojice Julča Benová s Verčou Dadíkovou. Za zmínku ještě stojí druhé místo světlušky Sušenky, která i přesto, že byla v soutěži sama, prokázala perfektní orientaci v terénu výborné paměťové schopnosti, neboť našla a zapamatovala si 9 zpráv z deseti bez jediné chyby. Po vyhlášení výsledku soutěže následovala svačina a řešení dalšího úkolu z programu celovíkendové hry. Po obědě byl polední klid, během kterého plnily světlušky další úkol týkající se činnosti ve skautu a dalších potřebných všeobecných vědomostí. Po odpolední svačině již v plném stavu jsme vyrazili na vycházku k Vysočina aréně. Během cesty tam i zpět jsme hrály různé hry. Po návratu na chatu byl vyhlášen závod v loupání brambor pomocí škrabky. Závodu se zúčastnily všechny světlušky. Závodní klíč byl jednoduchý. Závodilo se po třech (neboť více škrabek na brambory jsme neměli). Do semifinále postoupila Sušenka, Sára a Žofka Zuchnická, Alice Sklenářová, Julča Benová a Ďáblík (Eliška Dohnalová). V soutěži nakonec vyhrála Julča Benová, která byla ze všech nejrychlejší.

Z připravených brambor jsme následně udělali večeři (bramboráky) a všichni si moc pochutnali. Po večeři následovalo vyhodnocení odpolední ankety celovíkendové hry a potom stezka odvahy. Ta spočívala v sledování bludiček v lese. Bludičky byly skryté, a proto musely světlušky mít s sebou baterku. Pokud na bludičku zasvítily, tak se rozzářila a ukázala jim cestu dál. Světlušky mohly chodit buď po dvojicích, nebo jednotlivě. Záleželo pouze na jejich odvaze. V některých případech však starší světlušky vypomohly mladším, a i přestože by šly jinak samy, vzaly k sobě méně odvážné mladší kamarádky. I přes počáteční obavy se světluškám stezka odvahy líbila. A pak už následovala večerka. Druhou noc světlušky spaly jako by je do vody hodil. V podkroví byl klid.

   V neděli se vstávalo až v 08:00 hod. Po ranní hygieně a snídani následovalo finálne celovíkendové soutěže, zakončené skládáním přírodního domina, jehož dílky získávaly v průběhu výpravy světlušky v jednotlivých soutěžích pro své týmy. Nakonec vyhrálo těsně bílé družstvo. Po ukončení soutěže si světlušky zabalily své věci a vynosily si je před chatu, následovala svačinka a nafasovaní proviantu na cestu na nádraží. Po úklidu chaty a jejím předání jsme vyrazili k nádraží. A pak už jen následovala cesta domů. Na nádraží v Bystřici nad Pernštejnem jsme se rozešli všichni do svých domovů.

Napsat komentář